NASZE PROJEKTY

Lista niektórych prac projektowych związanych z kominami przemysłowymi autorstwa firmy KOMIN-PROJEKT.

Lp. Temat Inwestor Rok
1. Ocena stanu technicznego przewodu stalowego w kominie H=300 m EC Kawęczyn 1991
2. Wariantowa koncepcja dostosowania przewodów stalowych w kominie Nr 2 H=300 m do współpracy z instalacją odsiarczania spalin Elektrownia Bełchatów 1991
3. Dokumentacja remontowo-zabezpieczająca komina murowanego H=34m (wraz z wykonawstwem robót) Wojew. Przeds. Komunik. Tarnów 1991
4. Badania techniczne kominów stalowych (wraz z wykonawstwem robót konserwacyjno-zabezpieczających). Jednostka Wojskowa w Kłaju 1991
5. Badania techniczne komina stalowego Wojskowy Ośrod. Szk. Wypoczynk. Wadowice 1991
6. Badania techniczne kominów stalowych (3 szt.) i murowanych (2 szt.) Walcownia Metali "ŁABĘDY" Gliwice 1991
7. Ekspertyza stanu technicznego oraz dokumentacja budowlana dla potrzeb montażu aparatury ciągłego pomiaru emisji spalin (monitoring) w kominie żelbetowym H=120 m (wraz z wykonawstwem robót budowlano-montażowych) EC Białystok 1992
8. Ekspertyza stanu technicznego dla potrzeb monitoringu kominów żelbetowych H=120 i 180 m Zespół EC Wrocław 1992
9. Badania techniczne kominów stalowych (wraz z wykonawstwem robót konserwacyjno-zabezpiecz.) Jedn. Wojskowa Niepołomice 1992
10. Ekspertyza i dokumentacja remontowa kominów stalowych (2 szt.) Instyt. Technologii Nafty Kraków 1992
11. Dokumentacja techniczna komina stalowego H=42 m Walcownia Metali "ŁABĘDY" 1993
12. Ocena stanu technicznego kominów stalowych (5 szt.) Huta im. T. Sendzimira 1993 1994
13. Ocena stanu technicznego czopucha bl. nr 8 komina H=300 m Elektrownia Bełchatów 1994
14. Ocena stanu technicznego przewodu nr 1 w kominie H=300 m EC Kawęczyn 1994
15.  Dokumentacja techniczna komina żelbetowego z przewodem ceramicznym kwasoodpornym o wys. H=120 m dla huty szkła okiennego Sandoglass w Sandomierzu Pilkington- Sandoglass 1994
16. Koncepcja i dokumentacja techniczna komina stalowego 3-przewodowego H=80 m EC Białystok 1994
17. Dokumentacja techniczna obiektu absorber- komin H=110 m El. Konin 1995
18. Dokumentacja techniczna komina stalowego H=120 m, 3-przewodowego EC Białystok 1995
19. Silosy żelbetowe (2 szt.) dla procesu instalacji odsiarczania spalin dla ABB Zamech Ltd. El. Łagisza 1996
20. Ocena stanu technicznego kominów stalowych (4 szt.) Huta im. T.Sendzimira 1996
21. Ocena stanu technicznego komina żelbetowego. Huta im. T.Sendzimira 1996
22. Ocena stanu technicznego komina stalowego. Huta Aluminium Skawina 1996
23. Projekt budowlany i dokumentacja wykonawcza komina H=200 m z dwoma przewodami stalowymi o średnicy D=6.50 m – posadowienie na palach dla MEGADEX S.A. Warszawa Elektrownia Łaziska 1997
24. Dokumentacja wykonawcza komina żelbetowego H=170 m z przewodem ceramicznym dla firmy KARRENA Sp. z o.o. – posadowienia na palach Elektrownia Dolna Odra 1998
25. Projekt budowlano-konstrukcyjny dla potrzeb monitoringu spalin w kominie Rafineria Płock 1999
26. Orzeczenie techniczne w/s. montażu anten na kominie H = 200 m EC II Gdańsk 1999
27. Ocena stanu technicznego komina H = 60 m WAM Kraków 1999
28. Projekt budowlany i wykonawczy komina H = 200 m dla firmy KARRENA Sp. z o.o. – posadowienie na palach Elektrownia Dolna Odra II 2000
29. Projekt budowlany i wykonawczy komina H = 75 m Zakł. Chemiczne “Rudniki” S.A. 2000
30. Oceny stanu technicznego kominów stalowych H = 80 m Huta im. T.Sendzimira 2000
31. Ocena stanu technicznego komina H = 60 m WAM – Kłaj 2000
32. Ocena stanu technicznego komina ceramicznego w Hucie Zabrze Domy Towarowe CASINO S.A. 2001
33. Oceny stanu technicznego kominów ceramicznych H = 90 m Huta im. T.Sendzimira 2001
34. Ocena stanu technicznego komina żelbetowego Huta im. T.Sendzimira 2001
35. Projekt budowlany i wykonawczy silosu stłuczki THOMSON- POLKOLOR PIASECZNO 2001
36. Projekt wykonawczy komina żelbetowego z przewodem ceramicznym H = 90 m dla firmy KARRENA Sp. z o.o. Huta Szkła GUARDIAN w Częstochowie 2001
37. Ocena stanu technicznego 8 kominów ceramicznych H = 90m na Wydziale Koksownia KTS PHS - HTS 2001
38. Projekt budowlany i wykonawczy komina żelbetowego z przewodem ceramicznym H = 150 m dla firmy KARRENA Sp. z o.o. – posadowienie na palach Elektrownia PĄTNÓW II 2002
39. Ocena stanu technicznego kominów stalowych KT-1 do KT-3 na Wydziale Stalowni Konwertorowej HTS PHS - HTS 2002
40. Projekt wykonawczy komina stalowego H = 76 m THOMSON POLSKA PIASECZNO 2003
41. Obliczenia statyczne komina stalowego H = 40 m – Pitesti Rumunia KARRENA 2003
42. Ocena stanu technicznego komina H = 30 m
Białka k/Makowa Podchalańskiego
DSP „Spólnota” 2003
43. Ocena stanu technicznego komina stalowego tłumika szumu na Wydziale Spiekalnia HTS PHS - HTS 2003
44. Ocena stanu technicznego komina żelbetowego
H = 80 m na Wydziale Spiekalnia HTS
PHS - HTS 2003
45. Projekt wykonawczy komina stalowego H = 49 m
średnica D = 3700 mm w Kuwejcie
Chovet Engineering 2003/
2004
46. Projekt wykonawczy komina stalowego H = 62 m średnica wylotu D = 1200 mm w Sierakowie Wielkopolskim Huta Szkła „WARTA”
Sieraków Wielkopolski
2004
47. Projekt wykonawczy komina stalowego H = 75 m z trzema przewodami stalowymi (dwa projektowane, jeden przewidywany w przyszłości), średnica zewnętrzna D = 5000 mm w Rudnikach k/Częstochowy – aktualizacja projektu komina z trzonem żelbetowym Z.CH. „RUDNIKI” S.A. – Rudniki k/Częstochowy 2004
48. Projekt budowlany komina żelbetowego H = 105 m dla firmy ENERGOPROJEKT - Katowice Saint-Gobain Polska 2004
49. Projekt budowlany Parku Elektrowni Wiatrowych na Górze Kamieńsk Elektrownie Wiatrowe Kamieńsk 2004
50. Projekt budowlany i wykonawczy komina stalowego H = 56m E.C. Megatem Lublin 2004/
2005
51. Projekt budowlany i wykonawczy komina stalowego H = 55m PEC Legionowo 2005
52. Projekt budowlany i wykonawczy komina żelbetowego H = 85m PEC Legionowo 2005
53. Projekt budowlany i wykonawczy komina trójprzewodowego H = 80 m wraz z kanałami spalin WSK Rzeszów 2005
54. Projekt budowlany i wykonawczy komina stalowego H = 25,5m Huta Miedzi Głogów 2005
55. Projekt wykonawczy wieży kratowej H = 95 m dla komina H = 120,0m, średnica przewodu D = 7,0 m - dla IOS Zespół Elektrowni Ostrołęka 2005
2006
56. Projekt budowlany komina żelbetowego dwuprzewodowego H = 120m, średnica przewodów D = 6,95m - dla IOS El. Rybnik 2006
57. Ekspertyza komina żelbetowego nr 1 H = 200m El. Kozienice 2006
58. Koncepcja odprowadzania spalin EC Saturn
Management
Świecie
2006
59. Projekt budowlany rozbiórki komina żelbetowego nr 1 H = 120m EC Siekierki 2006
60. Koncepcja kominów dla instalacji odsiarczania spalin dla firmy ENERGOPROJEKT - Warszawa EC Siekierki 2006
61. Koreferat i koncepcja komina żelbetowego H = 150 m - dla IOS El. Połaniec 2006
62. Projekt wykonawczy komina żelbetowego H = 90 m dla firmy Karrena Sp. z o.o. Riazan - Rosja 2007
63. Projekt budowlany i wykonawczy dwóch kominów (żelbetowy H = 130m i stalowy
H = 85m) oraz projekt budowlany rozbiórki komina H = 140m
Mondi Packaging
Paper i Saturn
Management
Świecie
2007
64. Projekt budowlany komina żelbetowego trójprzewodowego H = 150,0 m, średnica przewodów D = 8,0 m - dla IOS Projekty wykonawcze palowania, fundamentu i stropów stalowych El. Połaniec 2007
65. Autoryzacja projektu chłodni kominowej H = 180m dla nowego bloku 833 MW - Projekt SPX Cooling Technologies El. Bełchatów 2007
2008
66. Projekt budowlany i wykonawczy komina stalowego H = 60m Huta Sławno 2007
67. Projekt budowlany komina żelbetowego H = 150 m z dwoma przewodami stalowymi o średnicy 8,5 m – dla IOS Elektrownia Kozienice 2008
68. Projekt budowlany i wykonawczy komina stalowego H = 65 m Huta Szkła Orzesze 2008
69. Projekt budowlany rozbiórki komina żelbetowego H = 200 m EC Siekierki 2008
70. EC Siekierki Elektrownia Bełchatów 2008/2009
71. Projekt budowlany i wykonawczy komina stalowego H = 80 m JANIKOSODA Janikowo 2009
72. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy komina żelbetowego H = 120 m Elektrownia Ostrołęka 2009/2010
73. Projekt fundamentu żelbetowego dla komina stalowego dwupowłokowego
H = 100 m
Elektrownia Konin 2010
74. Projekt budowlany i wykonawczy komina stalowego H = 60 m ArcelorMittal Oddział Kraków (dawna Huta im. T. Sendzimira) 2010
75. Projekt budowlany rozbudowy Farmy Wiatrowej na Górze Kamieńsk Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk 2011
76. Ekspertyza przewodu spalin „A” w kominie nr 5 H = 150 m Elektrownia Kozienice 2012
77. Projekt remontu przewodu spalin „A” w kominie nr 5 H = 150 m Elektrownia Kozienice 2012
78. Projekt budowlany komina żelbetowego H = 120 m Koksownia „Przyjaźń” Dąbrowa Górnicza 2012


Lista niektórych prac projektowych związanych z fundamentami palowymi autorstwa firmy KOMIN-PROJEKT.

Lp. Temat Inwestor Rok
1. Projekt techniczny palowania podłoża gruntowego budynku biurowego w Warszawie HOLLAND PARK
Sp. z o.o. Warszawa
1996
2. Projekt budowlany palowania – Hotel Elektor II Grupa Inwestycyjno – Projektowa Sp. z o.o. Warszawa 1996
3. Projekt palowania budynku malarni DAEWOO-FSO Motor Żerań Warszawa 1997
4. Projekt palowania budynku mieszkalnego przy ul. Fiołkowej w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRZEGÓRZKI”
Kraków
1997
5. Projekt palowania budynku głównego Szpitala w Opatowie Wojewódzki szpital w Opatowie 1997
6. Projekt budowlany palowania pod budynki osiedla Gwiaździsta w Warszawie  Elektrim S.A.Warszawa 1997
7, Zespół Mieszkaniowy Kazimierzowska w Warszawie – Projekt budowlany palowania Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Warszawa 1997
8. Projekt palowania pod budynek Radia Kraków w Krakowie POLSKIE RADIO 1997
9. Projekt palowania pod rozlewnię piwa butelkowego Browaru nr 1 Zakłady Piwowarskie S.A. Lublin 1997
10. Salon samochodowy z zapleczem w Piotrkowie Trybunalskim – Projekt palowania Zakład Pracy Chronionej ROKA Piotrków Trybunalski 1997
11. Elektrownia Dolna Odra – Projekt palowania pod komin H = 170 m Elektrownia Dolna Odra 1998
12. Młynownia – Projekt wykonawczy palowania Kombinat Cementowo – Wapienny WARTA Działoszyn 1998
13. Rozbudowa wydziału hali profili giętych – Projekt wykonawczy palowania ZPH STALPRODUKT Bochnia 1998
14. Rozbudowa pieca W1 – Projekt palowania Cementownia Ożarów 1998
15. Projekt wykonawczy palowania – Centrum usługowe TESCO - Gliwice TESCO Polska Sp. z o.o. 1999
16. Projekt palowania pod silos klinkieru Cementowania Ożarów 1999
17. Projekt budowlany i wykonawczy palowania – Centrum TESCO - Kraków TESCO Polska Sp. z o.o. 1999
18. Supermarket „Szalony Max” – Projekt budowlany palowania Alkauf Polska 1999
19. Elektrownia Dolna Odra II – projekt palowania pod komin H = 200 m Elektrownia Dolna Odra 2000
20. Wzmocnienie posadowienia silosu wapna kawałkowego LHOIST Bukowa Sp. z o.o. 2000
21. Projekt wykonawczy palowania – Zespół Mieszkaniowy „Kurdwanów” w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Kurdwanów Nowy 2000
22. Palowanie pod komin i stacje przesypową LHOIST Bukowa Sp. z o.o. 2000
23. Palowanie pod maszyny drukarskie w Drukarni Heat-Setowej w Krakowie DONNELLEY POLISH AMERICAN PRINTING COMPANY Sp. z o.o. 2000
24. Palowanie pod silosy w Zakładzie produkcji Materiałów Budowlanych „Kerakoll” Polska KERAKOLL POLSKA w Rzgowie 2000
25. Projekt wykonawczy palowania – Zakład produkcji zamków błyskawicznych w Mszczonowie Europa Distribution Center Sp. z o.o. 2000
26. Projekt wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego pod silos wapna LHOIST Bukowa
Sp. z o.o.
2000
27. Projekt wykonawczy palowania – Zespół Mieszkaniowo – Usługowy Jesionowa Katowice PIA PIASECKI INWESTYCJE Sp. z o.o. 2000
28. Projekt wykonawczy palowania – Centrum Mostowa w Bielsku-Białej KPBP BUDUS S.A. Katowice 2001
29. Projekt wykonawczy kolumn jet grouting – Młynownia w Cementowni Ożarów Cementownia Ożarów 2001
30. Projekt wykonawczy palowania pod budynek basenu krytego – Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy w Zgierzu Centrum Hotelowe „Nowa Gdynia” 2001
31. Projekt budowlany palowania – Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany 2001
32. Elektrownia Pątnów – Projekt palowania pod komin H = 150 m Elektrownia Pątnów II 2001
33. Hydrokompleks Rafinerii Nafty Glimar Gorlice – Projekty palowania pod obiekty nowego Hydrokompleksu Rafineria Nafty Glimar Gorlice 2002
34. Projekt wykonawczy palowania – Rozbudowa wydziału CKT Kompania Piwowarska Poznań 2003
©  „KOMIN-PROJEKT” Jerzy Karol Rudzki 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i wykonanie: